Annonse


Telenor avventer i Irland

Det er styreformann Leiv Svenning i Telenor Irland som sier dette til ITavisen.

Aktørene avventer
Svenning beskriver situasjonen i det irske telemarkedet som avventende i øyeblikket.

– Alle våre konkurrenter sitter på gjerdet og venter på dereguleringen, og på hva konkurrentene vil finne på. Bare noen ganske få av de mange interesserte aktørene har hittil annonsert konkrete tilbud, sier Svenning.

Kringkaster i Irland?
Telenor har brukt høsten til å evaluere ulike alternativer og samarbeidspartnere. Arbeidet er nå kommet så langt at Svenning regner med en annonsering i desember.

Ledelsen i Telenor Irland hevdet i sommer overfor ITavisen at de ville annonsere et nytt satsningsområde i Irland allerede i september. Det nye tilbudet ville høyst sannsynlig være innen infrastruktur eller kringkasting.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse