Annonse


Slik blir «nye» Telenor

Organisering skjer etter tre hoveddimensjoner: Forretningsområder, markedsområder og prosjekter.

Tredeling
Forretningsområdene har fokus på teknologi og produkter. Her er det verdiskapningen i Telenor skal finne sted.

Regioner og markedsområder skal være det viktigste møte mellom Telenor og kundene.

Strategiske prosjekter er virksomheter som krever satsing på tvers av den etablerte strukturen. typisk er år 2000, FMC (Fixed Mobile Conversion), UMTS (fremtidens mobilsystem) og Fornebu-prosjektet.

13 forretningsområder

 • Allmenn kommunikasjon – leder: Jan Edvard Thygesen
 • Nettdrift – leder Jan Edvard Thygesen/Alf Nilsen
 • Mobilkommunikasjon – leder: Stig Herbern
 • Globale nettverk – leder: Morten Karlsen Sørby
 • Bedriftskommunikasjon – leder: Thor A. Halvorsen
 • IT-service og installasjon – leder: Jan Kåre Pedersen
 • Programvare og datadrift – leder: Bjørn Trondsen
 • Kringkasting/TV-distribusjon – leder: Stig Eide Sivertsen
 • Satellitt plattformtjenester – leder: Knut Reed
 • Internett/IP – leder: Morten Lundal
 • Finansielle tjenester – leder: Dag Hylin
 • Elektronisk marked – leder: Stein Opsahl
 • Media og informasjonstjenester – leder: Peter Darpö

5 markedsområder

 • Norge – leder: Jon Fredrik Baksaas
 • Norden – leder: ubesatt
 • Vest-Europa – leder: Bjørn Kopperud
 • Sentral-Europa – leder: Knut Digerud
 • Øst- Europa – leder: Henrik Torgersen

Størst endringer
Telenor Privat, Plus og International legges ned og inn under tilhørende forretningsområder. De andre aksjeselskapene beholdes inntil videre, men kan bli avviklet som juridiske selskaper.

Skjebnen til Telenor FoU skal utredes videre i 1999 og selskapet berøres ikke av omstruktureringen i denne omgang.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse