Annonse


Ny statlig allianse

Det er forventet at det nye selskapet vil få en årsomsetning på mer enn 340 millioner kroner og omtrent 330 ansatte. Telenor Programvare og Posten SDS skal eie 50 prosent hver i det nye selskapet.

Satser på Skandinavia
Offentlig sektor vil utgjøre det primære markedet for selskapet. Kundene vil få tilbud om programvareløsninger innen bl.a. økonomi, lønn- og personal, saksbehandling, innkreving, skatt og avgifter.

Eierne håper fusjonen vil gi et tilstrekkelig volum og god nok inntjening til å kunne forsvare utviklingen av nye, konkurransedyktige produkter. Samtidig vil man forsøke å få til en satsning rettet mot det skandinaviske markedet.

Base i sør
Kjell Rune Nakkestad, som i dag leder Telenor Allianse, blir administrerende direktør. Det nye selskapet får hovedkontor i Kristiansand, med regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Arendal og Oslo.