Annonse


Telenor Bedrift tappes

Det er på mange måter naturlig at nye teleaktører rekrutterer tungt fra Telenor. Hvor ellers skulle de hente kompetansen?

Bare hos Telenor Bedrift
Det oppsiktsvekkende er at mens Telenor Bedrift har opplevd en formidabel årelating på leder- og mellomlederplan, har de øvrige Telenor-selskapene vist stor evne til å holde på nøkkelpersoner.

I konsernledelsen har de holdt ledergruppa samlet. Kun kommunikasjonsdirektør Marit Døving har gått derfra til Mobilix i Danmark. Og hun startet sin karriere i Telenor Bedrift. Tilfeldig?

Bekymret ledelse
Både i Telenor Mobil/privat, Telenor Nett og i Telenor International har de maktet å holde på nesten alle nøkkelpersoner.

Vi tror nok at ledelsen i Telenor er dypt bekymret over det kompetansetap Telenor Bedrift har, og også av konkurransehensyn bekymret over de sentrale roller tidligere ansatte får hos konkurrentene. Det har de iallfall grunn til.

Ingen dramatikk?
– Jeg synes ikke det er grunn til å dramatisere at en del ledende personer har forlatt Telenor Bedrift a.s. Vi har vært i en konsolideringsperiode og det fører lett til et visst frafall, sier visekonsernsjef Erik Johannessen i Telenor Bedrift.

– Når vi ser på de ledende funksjoner mange har fått andre steder, må vi iallfall ha vært en god lederskole. Vi er faktisk ganske stolt over å ha vært et drivhus for lederkompetanse i hele Tele-Norge. Samtidig beklager vi selvsagt å ha mistet verdifull kompetanse, fortsetter han.

Tung liste
Her en listen over de viktigste toppledere og mellomledere som har forlatt Telenor Bedrift de siste årene – de fleste det siste året.

 • Per Morten Torvildsen – eks. visadm. direktør i Telenor Bedrift nå adm. direktør ElTele Øst og styreformann i ElTele.
 • Svein Erik Simensen – eks. produktdisponent i Telenor Bedrift, nå adm. direktør ElTele Østfold, styreformann ElTele Vestfold, styreformann Borg Svakstrøm og Installasjon og styremedlem i ElTele.
 • Svein Risberget – eks. produktdirektør Telenor Bedrift nå markedsdirektør ElTele Øst
 • Albert Åsbø – eks. produktdisponent Telenor Bedrift, nå leder i Telegate
 • Svein Årdal – eks produktdisponent i Telenor Bedrift, nå konsulent i Telegate
 • Dag Fjellstad – eks. prosjektleder Telenor Bedrift, nå konsulent hos ElTele Øst
 • Marit Døving – eks. markedsdirektør Telenor Bedrift – via kommunikasjonsdirektør i konsernet til markedsdirektør i ElTeles danske samarbeidspartner Mobilix
 • Åge Lønning – eks. produktdirektør, nå i Mobilix
 • Terje Christoffersen – eks visekonsernsjef, nå adm. direktør NetCom
 • Bjørn Formo – eks. visekonsernsjef, nå adm.direktør i Telia

  Flere sentrale
  I tillegg har sentrale personer som salgsdirektøren i Telia, Ragnar Sørum jobbet i nettleveranser som nå er en del av Telenor Bedrift. I det systemet har også eks. salgssjef for bedriftsmarkedet i NetCom, Svein Ørbeck jobbet.

  Annonse


 • Annonse