Jon Espesæter

Annonse


Sense opp i Stortinget?

Jon EspesæterI et brev av 16. november i år til samferdselsminister Odd Einar Dørum ber Schjøtt-Pedersen regjeringen ta Sense-saken opp i Stortinget.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann mener avgjørelsen om å gi Sense tilgang til Telenor Mobils nett uten at de selv bygge ut et eget nett er en endring av nåværende telepolitikk. Og politisk endringer er det Stortinget som skal fatte vedtak i.

Et politisk spørsmål
“Det er den senere tid blitt reist spørsmål om hvorvidt en mobiltelefonoperatør skal kunne få tilgang til en annen mobiltelefonoperatørs nett, uten at operatøren selv bygger ut eget nett. Dette reiser en rekke spørsmål av stor telepolitisk betydning som synes å kunne innebære endring i gjeldende telepolitikk…”, skriver Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Argumenter
Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann peker på at konsesjoner for å drive mobiltelefoni i dag bygger nettopp på krav om at aktørene må bygge ut et eget nett. Pedersen frykter at Post- og teletilsynets vedtak (PT) kan føre til redusert interesse for å bygge ut mobilnett i Norge, og da spesielt i distriktene.

“Det kan reises spørsmål om rimeligheten av at operatøren som eier nettet alene sitter med risikoen for den kapasitetsutvidelsen som skyldes andre operatørers tilgang”, hevder Pedersen.

Opp i Stortinget?
Ap-mannen avslutter brevet til statsråd Odd Einar Dørum med en soleklar oppfordring:

“Dersom regjeringen vil endre gjeldende telepolitikk vil jeg derfor be om at spørsmålet legges fram for Stortinget før endringer gjøres”.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse