Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Melker jernbane-fiber

OSLO: Jernbaneverket skal være med på å gi inndekning på statsbudsjettet for neste år. Finanskomiteens leder Lars Gunnar Lie (bildet) vil melke det statlige forvaltningsforetakets tele- og datafiber for 50 millioner kroner.

Lie, Lars Gunnar (KrF)
Fra nyttår har Jernbaneverket et landsdekkende transportnett for tele og data, med en kapasitet på opptil 10 gigabit. Dette fibernettet vil politikerne melke nå. Det ble klart etter Finanskomiteens møte lørdag formiddag.

Verdsatt
I følge finanskomiteens leder Lars Gunnar Lie (KrF) regner man med å hente inn så mye som 50 millioner kroner fra salg av ledig kapasitet i Jernbaneverkets fibernett. I utgangspunktet var denne posten satt til null (!) i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett.

Jernbaneverket har allerede tegnet avtaler med Telia og ElTele om utnyttelse av overkapasitet.

Stikkord: Mobil