Grimstad, Håkon

Annonse


Superraskt “hemmelig” nett

Grimstad, HåkonGrimstad opplyser at Jernbaneverkets transportnett dekker 88,6 prosent av de norske byene med over 8.000 innbyggere. Unntatt er Nord-Norge og andre steder der jernbanelinjene ikke svinger seg. Kapasiteten i nettet ligger på 2,5 gigabit, men på enkelte strekninger kan man få opp til 10 gigabit.

Ut av skapet
På mange måter er det teleaktøren i Jernbaneverket som nå er på vei “ut av skapet”. For mens andre teleaktører har brukt mediene til å krige om regulatoriske spørsmål, har Jernbaneverket bygget ut og modernisert sitt tele- og datanett med fiber.

– Vi har ikke, som enkelte andre aktører, ville gå ut med tilbudet før det var på plass. Men fra 1. januar 1999 er nettet klart, sier Håkon Grimstad til Telecom Revy.

Jernbaneverkets telesjef holdt et foredrag om dette landsdekkende transportnettet på NORTIBs høstseminar nylig.

Kundene kommer?
Men selv om alle teleaktører på det norske markedet roper på andre alternativer enn nettet til den tidligere statsmonopolisten Telenor, så har kundene latt vente på seg.

– Vi trodde vel at vi kunne gjøre som det svenske jernbaneverket, å legge fibrene fram til byene, så kom kundene av seg selv, sier Grimstad.Telia og ElTele har riktignok oppdaget det alternative og landsdekkende transportnettet.

Aksess viktig
For også Jernbaneverket har oppdaget at tilgang helt fram til kundene er meget viktig – for å ikke si avgjørende. I dag er det bare Telenor som kan tilby dette såkalte aksessnettet.

– Men her styrer Telenor markedet. Tilgang til aksessnettet, såkalt Local Loop Unbundling (LLUB), er mye mer et konkurransemessige spørsmål enn et teknisk spørsmål, sier Grimstad, som mener noen andre enn Telenor må bestemme fortjenestemarginen på leie av aksessnett dersom Telenor fortsatt skal eie aksessnettet.

Vil diskutere
Selv om Jernbaneverket mangler aksessnettet utfra de enkelte togstasjonene, så er de åpne for å diskutere alternative løsninger med leietakere i deres transportnett.

Grimstad opplyser at dette kan være alt fra leide linjer, å bygge ut fiberaksess sammen med andre eller å etablere radioaksess.