Annonse


Tar mer fra Telenor

I dag, lørdag, offentliggjorde finanskomiteens leder Lars Gunnar Lie (KrF) regjeringens forslag til statsbudsjett etter forhandlinger med de øvrige partiene.

Øker inndekningen
Regjeringen øker den totale inndekningen for statsbudsjettet for 1999 med 2,3 milliarder kroner. Og Telenor må være med på å betale regningen.

I det opprinnelige budsjettforslaget skulle Telenor bare betale 375 millioner kroner i utbytte til staten. Men foreslås det å øke dette utbyttet med 300 millioner kroner. Etter det ITavisen erfarer, er flertall i Stortinget for dette forslaget.

Telenor liker ikke?
Telenor utbetalte etter 1997 hele 570 millioner kroner i utbytte, noe som utgjorde 47 prosent av overskuddet. Den gang uttalte konsernsjef Tormod Hermansen at Statens uttak var “noe høyt”. Hermansen så for seg et utbytte på 30 prosent.