Annonse


Telenor privatiseres nå?

Regjeringen Bondevik leter nå med lys og lykte etter budsjettendringer som kan redde regjeringen gjennom finansdebatten. En av løsningene som kan få aksept hos Høyre og Fremskrittspartiet er delprivatisering av store statsbedrifter.

Derfor kan regjeringen komme til å foreslå delprivatisering av Telenor, og av grossistvirksomheten i tidligere Vinmonopolet.

Lørdag klokka 1000
Disse forslagene kan komme i det nye forslaget til statsbudsjett. Forslaget skulle allerede vært på plass fredag ettermiddag, men Dagsnytt melder at det først vil komme lørdag klokka 1000.

Årsaken er blant annet det vidtfavnende forslaget om å børsnotere Telenor allerede i løpet av budsjettåret 1999.

ITavisen kommer tilbake med mer om emnet i løpet av dagen og helgen.