jente/data

Annonse


Styrker kvinner innen IT

jente/data

Stipendet har fått navnet Jentespranget og ble delt ut mandag. De ti jentene som ble tilgodesett med 10.000 kroner hver ble valgt ut blant hele 500 kvinnelige søkere.

Bevisst valg
– De ti vinnerne ble valgt fordi de la vekt på hvilke positive egenskaper og verdier kvinnene kan tilføre IT-bransjen, og ikke hvilke feil eller mangler menn er utstyrt med, sier kommunikasjonsrådgiver Ingjerd Grenne på vegne av Tieto Norge AS.

Hun legger til at dette var unge kvinner med en bevisst holdning til valg av studieretning. Vinnerne som gruppe representerer dessuten den allsidigheten som trengs innefor IT-bransjen.

Annonse
Forbilder og muligheter
– Samtidig vil disse jentene kunne fungere som forbilde for andre jenter, mener Grenne. Hun viser til en av prisvinnerne, Marianne Lund som på denne måten begrunner hvorfor hun mener flere kvinner bør søke seg til IT-bransjen:

– Jenter tenker i litt andre baner enn gutter. Og mangfold skaper nye muligheter, og mulighetene skaper utvikling i teknologi så vel som det sosiale miljøet på arbeidsplassen. Det sosiale miljøet er viktig for effektiviteten på arbeidsplassen og dermed også for hastigheten på utviklingen av teknologien.

Goodwill
Som de fleste andre store firmaer innen IT-bransjen investerer Tieto både tid og penger på rekruttering blant IT-folk og på å skape seg goodwill i de riktige studentmiljøene.

Det finske moderselskapet bevilget ekstra penger til den norske avdelingen til dette formålet og her valgte man altså å satse på kvinner i den hensikt å oppmuntre til økt andel kvinner i IT-bransjen.

Ingen betingelser
Stipendiet deles ut uten krav om noen fremtidig tilknytning til Tieto, og vil bli delt ut igjen neste høst.

Tieto er et finsk/internasjonalt selskap som leverer IT-tjenester og produkter. Selskapet har 5.000 ansatte i 13 land og en årlig omsetning på fire milliarder norske kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse