Annonse


Rykter presser minne-pris

Årsaken er ifølge norske distributører rykter om at to asiatiske fabrikker har stengt produksjonen av såkalte SIMM-brikker.

Ikke i nye PCer
Nyere PCer er utstyrt med en annen type minne, DIMM. Prisene på slike hukommelsebrikker har også økt noe, men ikke like dramatisk. DIMM er nå langt billigere per megabyte enn SIMM.

Uansett smart
Oppgradering av PCer fra 16 til 32 MB internminne er antakelig den meste lønnsomme investeringen en Windows 95-bruker kan gjøre for å få økt hastighet.

Men selv med dagens minnepriser, kan det være vel verdt investeringen. Sjekk bare med din forhandler om du har “vanlig” RAM eller såkalt EDO-RAM.

Det skal ikke være lett…

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse