Annonse


Et nett-filter mot hat?

Det handler om hjemmesider som oppmuntrer til hat for eksempel mot mennesker på grunn av deres religion, rase, etniske bakgrunn eller seksuelle orientering.

God idé
Asbjørn Eide ved Institutt for menneskerettigheter ved Universiteter i Oslo, sier til IT-avisen at han synes dette kan høres ut som en god ide. Hvis siden programmet sensurerer oppfordringer til hat, kan et slikt program faktisk fungere i overensstemmelse med internasjonalt regelverk, tror Eide.

– Også ytringsfriheten har sine begrensinger. Generelt hersker det ytrings og informasjonsfrihet, men lovverket pålegger oss også å sette en stopper for enkelte typer offentlige ytringer som oppfordrer til hat og ringeakt overfor andre mennesker, sier Eide.

Bekjemper
ADL er en amerikansk organisasjon som i første rekke bekjemper antisemittisme. I erkjennelse av at Internett er full av hjemmesider som oppmuntrer til hat og hat-inspirerte forbrytelser mot annerledes-tenkende, følende, troende eller utseende mennesker, har organisasjonen utviklet HateFilter. Dett er en programvare som sperrer brukernes tilgang til de hjemmesidene som ADL mener oppmuntrer til hat.

Ikke sensur
Programmet sensurerer ikke nettet i den forstand at ADL krever hjemmesidene endret eller fjernet. Programmet er tvert i mot et hjelpemiddel for foreldre som ønsker å beskytte barna sine mot fordommer og gi dem sjansen til å informere barna sine om konsekvensene av hat og fordommer.

Til det bruk har programmet utviklet linker til hjemmesider som forteller mer om årsakene til at hat og fordommer oppstår og hva konsekvensene kan være og hvem som rammes.

Oppdatert filter
Hatfilteret oppdateres jevnlig, og inneholder også alle filterne mot pornografi som CyberPatrol-teknologene har utviklet. Disse kan også aktiveres om foreldrene ønsker det. HateFilter koster rundt 200 kroner i USA og kan prøves gratis i sju dager.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse