Annonse


Børssystem i ulage

Først 19. november vil den nye oppstartsdatoen bli bestemt. Den kritiske feilen som gjorde at den planlagte oppstarten ble utsatt er ny rettet opp.

Må testes på ny
Men nå skal systemet testes grundig igjen. De nye testresultatene vil bli vurdert, og ut fra dette skal Oslo Børs bestemme seg for når handelssystemet skal tas i bruk.

Og først torsdag i neste uke får vi vite når Oslo Børs har planer om å begynne.

Feilen som ble oppdaget av Oslo Børs onsdag, kunne ha ført til at enkelte meglere ville fått informasjonen fra markedet forsinket.