Annonse


Sykehus handler elektronisk

Systemet skal etter hvert også brukes av alle de andre sykehusene i Stockholms-regionen, skriver Visma Logistics i en pressemelding.

Akutt hjelp
Karolinska Sjukhuset har jobbet med innføringen av systemet i tre år. Løsningen er utviklet i samarbeid med Visma Logistics, og i dag bruker 300 mennesker på sykehuset applikasjonen regelmessig.

Visma-prosjektet omfatter alle akuttsykehusene i Stockholm, og nå også Södra Stockholms Sjukvårdsområde.

Mer IT på vei
Når applikasjonen Visma Logistics er fullt innført i Stockholm, vil den bli brukt av så mange som 1500 personer og håndtere et innkjøpsvolum på rundt tre milliarder kroner, opplyser Visma Logistics AB.

Annonse
Neste steg i prosjektet er at sykehusene sender elektroniske innkjøpsordrer til leverandørene. Karolinska begynte med dette mandag, dog bare i samarbeid med to leverandører. Men på sikt skal flere knyttes til ordningen.

Karolinska Sjukhuset har rundt 4.000 leverandører.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse