Annonse


Ordliste til mobil-PC

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) – spesifikasjon for strømstyring via operativsystemet og ikke fra BIOS. Med ACPI kan PC-en slå av enheter som ikke er i bruk, og enhetene (f.eks. modem) kan selv slå på PC-en ved behov. ACPI er lagt inn i Windows 98 og i Windows 2000 (NT 5.0) som kommer neste år.

AGP (Accelerated Graphics Port) – spesifikasjon for å tegne 3D-grafikk raskere på skjermen. Intel har bygd AGP med 100 MHz buss inn i det nye brikkesettet 440BX for stasjonære maskiner, men først i høst kom et mobilt brikkesett med AGP.

CardBus – 32 bits-utgave av PCMCIA-standarden. CardBus dobler båndbredden fra 16 til 32 bits og støtter bussmastering som gir PCMCIA-kortet direkte tilgang til PC-minnet og andre enheter uten å gå veien om prosessoren. Forbedrer maskinens ytelse.

APM (Advanced Power Management) – grensesnitt for strømstyring som legger strømstyringsfunksjoner til BIOS. APM blir gradvis avløst av ACPI.

Annonse


CSTN (Color Super-Twist Nematic) – forbedret passiv matriseskjerm med større synsvinkel, bedre farger og raskere skjermoppdatering enn DSTN. Kvaliteten nærmer seg TFT-skjermer, men prisen er bare halvparten så høy. Den nye HPA-teknologien (High-Performance Addressing) er enda bedre.

DMI (Desktop Management Interface) –standard for fjernadminstrasjon av PC-er via nettverket. PC-ene kan avgi informasjon om maskin- og programvare, og varsle om problemer. PC-leverandørene kombinerer DMI med proprietære nettverksadministrasjonsprogrammer med funksjoner for fjernoppdatering av BIOS og programvare.

Dokkingstasjon – kopler mobil-PCen til bedriftens nettverk og til ekstern skjerm, tastatur og mus via én, enkel kontakt. Dokkingstasjonen har plass for utvidelseskort, ekstra harddisk og andre enheter. Det er ingen felles standard for dokkingstasjoner. Noen kan automatisk kople seg til mobil-PCen mens den er påslått (hot docking), men tilkoplingen er som regel raskere med avslått maskin.

DSTN (Double-layer SuperTwist Nematic) – passiv matriseskjerm.

FRSTN (Fast Responsive Super-Twist Nematic) – forbedret passiv matriseskjerm med god kvalitet. En variant av CSTN-teknologien.

DVD (Digital Versatile Disk) – optisk plate/stasjon med meget høy lagringskapasitet som ventes å avløse både CD-ROM og musikk-CD. En DVD-plate kan inneholde en eller flere spillefilmer med høy teknisk kvalitet.

Full dupleks – lydkort som både mottar og avspiller lyd samtidig. Fordelaktig ved Internett-telefoni når du vil snakke og høre samtidig.

Li-Ion (lithium ion) – ladbare batterier som er lettere og varer litt lenger enn nikkelmetallhydrid-batterier (NiMH).

Nettverksadministrasjon – Compaq bruker programmet Insight Manager, Dell bruker OpenManage, Digital bruker ClientWorks og Hewlett-Packard bruker TopTools. IBM og andre bruker det mer universelle Intel LanDesk Client Manager (LDCM) i versjon 3.0 til 3.3, med proprietære funksjoner i tillegg. Forskjellige PCer og mobil-PCer i nettet krever gjerne administrasjonsprogrammer som Microsoft SMS eller HP OpenView i tillegg.

Portreplikator – mini-dokkingstasjon med serieport, parallellport og andre utganger som koples til mobil-PCen via én, enkel kontakt. Portreplikatoren kan tilkoples bedriftens nettverk, ekstern skjerm, tastatur og mus. Portreplikatoren har færre utbyggingsmuligheter enn dokkingstasjonen, men er mindre og billigere.

TFT (Thin Film Transistor) – aktiv matriseskjerm som oppdaterer skjermbildet raskere og gir større synsvinkel enn passiv matriseskjerm (dual scan) som DSTN.

USB (Universal Serial Bus) – Plug-and-play-grensesnitt for en rekke enheter (tastatur, telefon, skanner, digikamera, DVD-stasjon) på rekke og rad, uten spesielle tilleggskort. Dataoverføring med opptil 12 Mbps. Anvendeligheten begrenses av at de eksterne enhetene trekker strøm fra batteriet.

Wavetable-lyd –mer naturtro lydgjengivelse enn ved frekvensmodulert lyd (FM-lyd).

Zoomed Video (ZV) – PCMICIA-standard som forbedrer grafikkytelse og leverer video i fullskjermstørrelse. Zoomed video lar PCMCIA-kortet overføre data direkte til grafikkortet.