Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Første Sense-vedtak denne uke

Foto: Jørgen berner RossPost- og teletilsynet jobber nå parallelt med to spørsmål i Sense-saken. Det viktigste er klagene fra Telia, Telenor Mobil og NetCom.

Første steg
Avdelingsdirektør Jan Graff i Post- og teletilsynet sier at de regner med å ferdigbehandle spørsmålet om oppsettende virkning i løpet av denne uka. Samtidig jobber saksbehandlerne i Post- og teletilsynet hardt med klagene.

Saksgangen her er først om tilsynet vil omvurdere sitt eget vedtak, dernest å forberede en sak for Teleforvaltningsrådet. Derfra går saken til enten Samferdselsdepartementet eller Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Innimellom instansene kan selvsagt partene klage på vedtakene og tida går.

To uker til
– Vi har en stor mengde dokumenter med argumentasjon fra partene å behandle. Det er relativt mye skrivearbeid. I tillegg må sakene modnes litt og vi må diskutere oss fram til et felles syn i Post- og teletilsynet før vi er ferdige. Jeg regner med at vi kan være ferdige med vår del av denne jobben om to-tre uker fra nå, sier Graff.

Saken
Enkelt sagt mener de tre at Post- og teletilsynet har grepet inn og omdefinert norsk telepolitikk når de i et vedtak påla mobiloperatørene å slippe Sense inn på deres nett. Sense har ikke eget mobilnett, mens Telenor og NetCom har investert milliarder i sine nett. Telenor Mobil har bedt om såkalt oppsettende virkning, det vil si at vedtaket ikke settes ut i livet før klagen er behandlet.

Ny konkurransesituasjon
I mellomtiden venter Telia med å avgjøre hvordan de skal gå fram for å kunne gi et mobiltilbud i Norge til klagesaken er avgjort. Telia mener Post- og teletilsynets vedtak i Sense-saken endrer konkurransesituasjonen i mobilmarkedet. Dersom det blir stående kan det være aktuelt for Telia å be om å få endret konsesjonen de er tildelt for et tredje mobilnett i Norge.

– Vi ønsker fortsatt å satse på mobiltelefoni i Norge. På hvilken måte må vi se på når Sense-saken er ferdigbehandlet, sier informasjonsdirektør Hanne Dirdal i Telia Norge.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse