Annonse


De beste fylker på nett

Oslo og Akershus stiller i særklasse når det gjelder tilgang og bruk av Internett. I gruppe to finner vi Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Resten av fylkene stiller et godt stykke bak.

Annen hver har
Oslo, Akershus, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag er de fylkene som hvor Internett-tilgangen ligger over gjennomsnittet, melder Norsk Gallup. I de to førstnevnte fylkene har over halvparten av innbyggerne tilgang til Internett.

Oljeindustrien
Rogaland får merke virkningene av olje- og offshoreindustrien også i forhold til Internett. Sammen med Akershus er dette det fylket hvor flest husstander (27 prosent) er koblet opp.

Finnmark og Troms, samt Østfold, trekker gjennomsnittet ned. Bare 13 prosent av husstandene har Internett-oppkobling. Det er imidlertid Hedmark som har lavest tilgang til Internett i forhold til befolkningen.

Næringsstrukturen
Svein Thalberg i Norsk Gallup sier til IT-avisen at det er like mange som har tilgang til Internett gjennom jobb som hjemme, og at næringsstrukturen foreløpig er bestemmende for bruken av Internett i de forskjellige fylkene.

– Utdanning er også en viktig faktor i denne sammenhengen. Kompetansen og det høyteknologisk baserte næringslivet i de store byene er det som driver utviklingen. Der hvor næringslivet er jordbruk og fiske går utviklingen naturlig nok langsommere, sier Thalberg.

Han legger imidlertid til at tilgangen til Internett i hjemmene øker mer enn tilgangen gjennom jobb, og at dette på sikt vil gi en geografisk utjevning.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse