Formo, Bjørn 1

Annonse


Telia rekker ikke fristen

Formo, Bjørn 1

I et brev til Samferdselsdepartementet ber adm. direktør Bjørn Formo i Telia Norge om å få beholde konsesjonen for utbygging av et GSM 1800-nett, selv om selskapet ikke vil rekke å oppfylle første del av konsesjonen. Dette gjelder å bygge ut GSM 1800-nett i de fire største byene i Norge innen september 1999.

Ingen kommentar
Det er Post- og teletilsynets (PT) vedtak om å slippe til Sense Communications på mobiloperatørenes nett, uten selv å ha egen infrastruktur, som i oktober fikk Telia til å utsette byggingen av sitt GSM 1800-nett.

Telia-sjefen Bjørn Formo har tidligere uttalt til Telecom Revy at han ønsker å få endret konsesjonen dersom Sense-vedtaket blir stående.

Annonse
Avdelingsdirektør Jørn Ringlund i teleseksjonen i Samferdselsdepartementet ønsker ikke å kommentere brevet fra Telia foreløpig, ettersom det ikke er behandlet.

Feil forutsetning
Telia henviser i brevet til at PTs vedtak fastslår en almen tilgang til nasjonal roaming for enhver tilbyder av mobile tjenester, uavhengig av om vedkommende har konsesjon til å bygge eget nett.

Telia mener vedtaket er i strid med gjeldende telepolitikk, et brudd på forutsetningene for Telias konsesjon og feil anvendelse av teleforskriften. I likhet med Telenor Mobil og NetCom har Telia påklaget PTs vedtak.

Ikke gjennomtenkt
– Det skapes generell usikkerhet om telepolitiske rammebetingelser når et slikt vidtrekkende vedtak kan treffes av et underordnet organ basert på gjeldende teleforskrifter, skriver Formo i brevet til Samferdselsdepartementet.

– Vedtaket er truffet uten vurdering av om det er i henhold til gjeldende telepolitikk og uten vurdering av de telepolitiske konsekvenser som vil følge av vedtaket, fortsetter han.

Kan bruke andres nett
Telia har i følge konsesjonen rett til nasjonal roaming. Det vil si at deres kunder kan benytte de andre operatørenes nett, når Telia har bygd ut nettet i de fire største byene.

– Vedtaket i PT medfører en betydelig og uberegnelig usikkerhet knyttet til de rammebetingelser som gjelder for investeringer i mobilnett i det norske markedet. Før Telia foretar ytterligere investeringer ønsker Telia en avklaring av hvilke rammebetingelser som skal gjelde for de som tilbyr mobile tjenester med og uten eget mobilnett, skriver Formo.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse