Annonse


Savner IT-statistikk

– Nærings- og handelsdepartementet er svært opptatt av at det utarbeides ny offisiell statistikk for IT-næringen i Norge, heter det i et brev til Statistisk Sentralbyrå i begynnelsen av november.

Lovt støtte
– Konvergensen av telekommunikasjon, data/elektronikk, og innholdsindustri, gjør det påkrevet med en mer dekkende statistikk, heter det i henvendelsen til SSB.

Departementet lover faktisk økonomisk støtte til å starte opp arbeidet med ny statistikk allerede for inneværende år.

Mange henvendelser
Svært mange organisasjoner har bedt om at det utarbeides en offisiell statistikk.

Annonse
Blant organisasjonene som har henvendt seg til departementet er TBL-ITF, KDL, Programvarebedriftenes Forening, Multimedia Forum Norge og NHO.

Høy prioritet
I den næringsrettede IT-planen for perioden 1998 – 2001 blir det også sagt at det må etableres en offisiell statistikk som belyser struktur og utvikling i IT-næringen.

Og det er også et prioritert område både i OECD og innen det nordiske IT-samarbeidet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse