Annonse


Digitaliserte opplevelser

Atelier Nord har fem hovedoppgaver de jobber med per i dag.

Jobber når man vil
For det første skal stedet være et verksted der kunstnere kan jobbe fast eller midlertidig. Frank Teksum forteller at kunstnerne kan jobbe på forskjellige måter:

– De kan få fast brukerstatus og egen nøkkel, slik at de kan komme og gå når de vil, og ha full tilgang til Atelier Nords utstyrspark. Andre jobber på timebasis etter nærmere avtale. Den faste staben fungerer som rådgivere.

Annonse
Kunstneriske hjemmesider
Dermed er vi over på den andre hovedoppgaven, nemlig å gi assistanse til kunstnere som ønsker å jobbe med de nye mediene. Hvis kunstneren ikke har utstyr selv, er Atelier Nord et naturlig sted å få hjelp.

– Vi er til for kunstnere og vi er billige nok til at kunstnerne kan bruke oss, sier Frank Teksum. Han legger til at Atelier Nord ikke tar kommersielle oppdrag. Det ville bare ende med at kunstnerne ble skviset ut.

Bruker nettet
De tre siste hovedoppgavene er opplæring og kursvirksomhet, tilrettelegge informasjonsteknologien for kunstnerisk bruk og utvikle kompetanse for dette, og sist men ikke minst formidling – kunsten legges med andre ord ut på Internett.

– Vi vil ha flest mulig norske kunstnere ut på Internett, sier Teksum. Han forteller at serveren primært er en norsk server, men at de aksepterer kunst fra hele verden.

Kunstnerisk nett
Enkelte av kunstnerne som presenteres på www.anart.no har gjort hele jobben selv og bruker IT som sitt kunstneriske medium, selve redskapen som skaper den kunstneriske opplevelsen.

I den andre enden av skalaen finner vi folk som bruker serveren til å presentere seg og sine arbeider gjennom Internett. I slike tilfeller kan det handle om malerier og grafikk som stilles ut.

Viktig med hjelp
– Om vi ikke lager hele Internett-presentasjonen for kunstnerne, er vi alltid behjelpelige med råd og veiledning, sier Teksum.

– Vi forteller hva slags begrensinger som ligger i formatet, og vi gir råd om selve presentasjonsformen. Dette for at man ikke starter med det tunge, utilgjengelige stoffet og mister de nysgjerrige surferne lenge før vi har begynt å presentere det virkelig interessante.

Ressurser trengs
I dag har Atelier Nord litt over seks ansatte fordelt på 2,6 stillinger, og er oppe i en meget uklar økonomisk situasjon, inntil, som Teksum sier det – politikerne bestemmer seg for hva de ønsker å bruke Atelier Nord til.

På samme måte som norske myndigheter vil at Norge skal være blant verdens ledende land med hensyn til IT er det Atelier Nords mål å nå et høyt internasjonalt nivå når det gjelder billedkunst og IT.

Dette er da vel målsettinger som burde kunne gå hånd i hånd? Atelier Nord støttes økonomisk av Kulturdepartementet gjennom Norsk Kulturråd.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse