Annonse


Agenter tar kontroll

Administrasjonen av store, komplekse nettverk er den moderne systemavdelingens store hodepine.

Mye ansvar
Det er tross alt systemavdelingen som har ansvaret for at alle ansatte til enhver tid er oppdatert med siste versjon av operativsystem, programvare og hjelpeverktøy, og at de har adgang til felles databaser.

Helst bør systemadministrasjonen kunne skje mens den daglige driften går som normalt, uten nedetid på systemet.

Tivoli Systems
Tivoli Systems, eid av IBM, er et av de selskapene som har grepet fatt i problemstillingene med sentral administrasjon av komplekse, bedriftsinterne nettverk spredt over store geografiske avstander.

Annonse
Tivoli Enterprise fokuserer på store, komplekse nettverk med geografisk spredning.

– Med introduksjonen av Tivoli IT Directory ønsker selskapet å tilby lignende løsninger også til små og mellomstore bedrifter, sier president Jan Lindelow til Telecom Revy.

Intelligente agenter
I siste versjon av Tivoli Entreprise, versjon 3.6, introduserer Tivoli en såkalt intelligent agent, Tivoli Management Agent (TMA). Den skal sørge for at systemavdelingens administrasjonsoppgaver automatiseres ytterligere, sier Tom Bishop, visepresident for utvikling i Tivoli.

Agenten installeres automatisk, i tillegg til at den oppdaterer seg selv straks det kommer en ny versjon. Agenten skal videre være i stand til å oppdage alle endringer som oppstår i nettverket og sørge for at de bringes under kontroll av Tivoli Enterprise.

To tilnærminger
– Det finnes to tilnærminger til systemadministrasjon, hevder Bishop.

Nettverksadministrasjon ved hjelp av SNMP-protokollen, representerer den ene tilnærmingen. Tilnærmingen fungerer fordi de fleste maskiner og nettverkskort leveres med innebygget støtte for SNMP fra leverandørens side. Metoden fungerer imidlertid ikke for alle typer problemer.

Bruk av distribuerte applikasjoner representerer den andre metoden. Distribuerte applikasjoner vil kunne utvikles og tilpasses de enkelte administrasjonsoppgavene som skal utføres. De vil ikke være bygget på noen felles protokoll, og vil derfor ikke uten videre fungere i alle miljøer.

Flere vil fungere
– Med versjon 3.6 forsøker Tivoli å forene de to metodene. Før satset selskapet utelukket på den andre tilnærmingsmetoden, sier Bishop.

De intelligente agentene fungerer på samme måte som distribuerte applikasjoner. Oppstår det et nytt problem, kan det løses ved å utvikle en ny applikasjon, slik Tivoli har gjort blant annet for å kontrollere år 2000-status på ulike typer utstyr i nettet, sier Bishop.

Samtidig sikrer Tivolis mange partnerskapsavtaler at stadig flere miljøer er forberedt for å fungere under Tivoli Entreprise.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse