Annonse


Microsoft til høyesterett?

Sist amerikanske konkurransemyndighetene gikk til sak mot et stort firma i databransjen var det IBM som var målet. Men saken strakk seg ut i ti år, og da hadde forholdene endret seg, slik at det ikke lenger var grunnlag for saken.

Trekker ut
De fleste observatører har regnet med at saken vil pågå til langt ut i 1999. Om Microsoft så dømmes skyldig vil det ta flere måneder før det kan ventes enighet om hvilke tiltak som er nødvendige. Og deretter kan en normalt vente flere behandlinger i appelldomstolene.

Nå hevdes det at saken kan komme for USAs høyesterett allerede til neste år, dersom den holdes unna appelldomstolene. Der ville den i vanlige tilfelle ha havnet.

Annonse
Det er en åpning som gir mulighet for at saken hopper over appelldomstolene. Dersom saken har generell betydning for å utøve lovene, kan saken ta en snarvei direkte til Høyesterett.

Trenger dom
Hittil har aktoratet opplevd å få medhold av dommer Thomas Penfield Jackson to ganger, bare for å oppleve at appellretten har satt beslutningene til side.

Myndighetene har trolig erfaringene fra saken mot IBM i bakhodet, og ønsker en rettskraftig dom mens det ennå vil få noen betydning.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse