Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kommuner nedprioriterer nett

BERGEN: Oppdriften i den kommunale nettsatsingen er fortsatt laber, halvannet år etter at de første kommunene innførte elektroniske servicetorg for sine innbyggere.

Visjonene var store da Askøy og Ringsaker ble de to første kommunene i landet som la ut sine hjemmesider i fjor.

Skulle spare penger
Det var ikke grenser for hvordan nettet skulle forbedre servicen til innbyggerne i kommunene. Man skulle kunne gjøre alt fra å søke om barnehageplass til å skrive kommentarer til utkastet til nye reguleringsplaner.

De ansvarlige så samtidig for seg at satsningen skulle kunne medføre store økonomiske innsparinger på anstrengte kommunebudsjett, blant annet i form av reduserte trykke- og portoutgifter.

Undervurdert
Dette har ikke gått. Halvannet år senere er det tydelig at man har undervurdert oppgaven. Kravene til investeringsnivå og menneskelige ressurser har vist seg å være større enn forventet.

– Kommunene har ikke grepet fatt i utfordringene som Internett fører med seg. De har heller ikke klart å etablere noe eierforhold til nettet. Dersom de ikke snart får opp farten, risikerer de å sakke kraftig akterut sammenlignet med næringslivet, sier informasjonssjef Per Ove Askeland i Askøy kommune.

Får ikke hjelp
Trange kommunebudsjetter og mangel på øremerkede statlige midler må ta sin del av skylden for den langsomme framdriften:

– Ringsaker kommune har relativt små ressurser til disposisjon, og mange uløste oppgaver. Mange ansatte nedprioriterer Internett fordi satsningen oppfattes som en tilleggsoppgave, sier assisterende rådmann Hilmar Skår.

– Staten har ikke planer om å legge føringer som kan framskynde den kommunale Internett-satsningen, sier informasjonssjef Erling Hansen i Kommunal og regionaldepartementet.

Mangler infrastruktur
– Ringsaker har investert svært lite, bare 30.000 – 40.000 kroner, i ny infrastruktur for å få det elektroniske servicetorget opp å gå. Her er det snarere snakk om å utnytte eksisterende teknologi på en mer smart måte, sier Skår.

Askøy har heller ikke betalt all verden for sin nåværende løsning. Statusen som pionerkommune innebar at kommunen slapp å investere 50.000 kroner i programvareutvikling, i følge Askeland.