Annonse


En av fire kommuner på nett

Konsulent- og leverandørselskapet som har hjulpet mange av kommunene med å ta de første famlende skrittene på veien, har merket økende etterspørsel etter sine tjenester de siste månedene.

Statiske sider
Bare noen få kommuner har benyttet seg av tilbudet fra Kommunenes Sentralforbund (KS) om å bruke kommunes hjemmeside på KS’ informasjonstjener som utgangspunkt for en mer omfattende presentasjon, i følge underdirektør Svein Erik Wilthil i KS.

Storparten av kommunene som er på nettet nøyer seg med reine informasjonssider med et relativt statisk innhold og uten interaktive tjenester. Noe av forklaringen kan være at hjemmesiden ofte er plassert på en frittstående PC uten tilknytning til kommunens øvrige dataressurser.

Pionerene sakker akterut
De ivrigste gutta i klassen for to år siden, Askøy og Ringsaker kommuner, leder ikke lenger an i utviklingen, selv om begge kommunene nå er i ferd med å oppgradere sine Internett-løsninger.

På hjemmesidene til Ringsaker kommune kan man nå laste ned kommunens postlister såvel som de sakene som skal behandles i neste møte i kommunestyre og formannskap. Askøy regner med å kunne tilby noe lignende når de åpner sitt nye tilbud 1. mars, i følge informasjonssjef Per Ove Askeland.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse