Annonse


Attraktive kunder på nettet

En diplomoppgave som er utført av to studenter ved Handelshøyskolen BI tar for seg forholdet mellom nettkunder og tradisjonelle kunder i VÅR Bank, melder Aftenposten.

Tjener bedre
Gjennomsnittlig har husstander med nettkunder om lag 500.000 i inntekt, mens tallet for vanlige bankkunder er 426.000 kroner.

Det er menn som dominerer gruppen av nettkunder. Bare 14,5 prosent som bruker bank på Internett er kvinner. For tradisjonelle banktjenester er det tilsvarende tallet 42 prosent.

Ikke mer lojale
Kundetilfredshet og lojalitet har blitt trukket fram av VÅR Bank for å satse på Internett.

Annonse
Men diplomstudentenes undersøkelse viser at nettkunder verken er mer eller mindre lojale enn andre kunder. Undersøkelse viser også at disse kundene ikke opplever å ha fått bedre service eller er mer tilfredse.

Diplomoppgaven er basert på en spørreundersøkelse blant 1.000 lønnskontokunder i VÅR Bank. 500 av disse var brukere av banktjenester på Internett. Undersøkelsen ble foretatt i juni/juli i år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse