Annonse


Statoil utvider e-handel

– Dette er et oppslags- og faktasystem der megleren kan skaffe seg informasjon om olje- og oljekvaliteter. De kan også se hvilke felt oljetypene kommer fra og hvilke kvaliteter oljen har. Systemet gir meglerne kontakt med salgsansvarlige såvel som tekniske eksperter i Statoil, sier prosjektleder Oddbjørn Tolo i Statoil.

Tar sjansen
Mens næringslivet i det store og hele betrakter elektroniske handlesystemer som konkurranseutsatt hysj-hysj-informasjon, tør Statoil stå fram der andre tier. Tolo presenterte statsoljeselskapets offensive ehandel-strategi under Teknologidagene ’98 i Bergen forrige uke.

Først ute
Statoil var det første oljeselskapet som lanserte en WEB-baserte meglerløsning. Erfaringene selskapet har gjort dette året, har gitt mersmak. Nå planlegger Statoil et pilotprosjekt for markedsføring på internett, i første omgang rettet mot Danmark, og deretter mot Norge og Sverige.

– Internett blir en av de viktigste markedskanalene for å nå enkeltpersoner såvel som andre selskaper, sier Tolo.

Internett vil ikke erstatte Statoils mange hyggelige ordremottakere sånn over natten.

Telefonbasert
– Det nye systemet og tradisjonell telefonbasert oljehandel vil overlappe hverandre i en overgangsfase. Mange er imidlertid skeptiske til handel på internett. Publikums holdninger tilsier derfor at det vil ta lang tid før internett vil erstatte de tradisjonelle, telefonbaserte bestillingssystemene fullt og helt. Vi begynner heller i det små, og bygger opp erfaringer over tid, sier Tolo.

– Her er det nordiske markedet langt foran resten av Europa. USA ligger imidlertid langt foran oss, sier Tolo.

Kostnadskutt
Ledelsen i statsoljeselskapet ivrer etter å ta i bruk elektronisk handel. De øyner nå muligheten til å kutte driftskostnadene vesentlig ettersom en stadig større andel av inntektene kanaliseres direkte via internett uten fordyrende mellomledd.

Over tid kan det være snakk om millioninnsparinger.

– Et eksempel kan være Statoils markedsføringsenhet som i dag har en million kunder. Gjennomsnittlig ringer de inn 10.000 bestillinger daglig. Dersom hver telefonsamtale kan reduseres med ett minutt, vil selskapet kunne overføre 30 årsverk til andre, mer produktive oppgaver, sier Tolo.

Integrasjon
– Integrasjonen mot SAP, som Statoil er i ferd med å innføre, er avgjørende for at e-handel-satsningen skal lykkes. Programvareleverandører som håper å få oppdrag i forbindelse med overgangen til elektronisk handel bør derfor beherske SAP, sier Tolo.

Etableringen av SOIL, oljebransjens felles, lukkede ekstranett, bringer integrasjonstanken ett skritt videre.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse