Annonse


Gode tall fra Tieto

Driftsresultatet var 433 millioner kroner, mot 266 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet utgjorde 14,7 prosent av netto salg og resultatet før skatt ble altså 439 millioner kroner. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 274 millioner kroner.

Tjener på år 2000
Det er stadig stor etterspørsel etter IT-tjenester, noe som har ført til dette resultatet, skriver Tieto i en pressemelding. Kundene har et normalt utviklingsbehov, men i tillegg har Tieto solgt mange tjenester som følge av tilpasning til år 2000 og Euro.

Den generelle nedgangstiden har ikke på virket etterspørselen etter Tietos tjenester, skriver selskapet. Som samtidig kan melde om at en fortsatt positiv utvikling er til stede.