Annonse


Optimisme om år 2000

Det var på et foredrag på NORTIBs høstseminar i dag, torsdag, at Holthe oppsummerte status på arbeidet med år 2000-problemene i det offentlige.

Positive trekk
AAD viste til flere positive trekk ved arbeidet med 2000-problemene i offentlige institusjoner og organisasjoner.

Arbeidet er godt i gang og det er høy bevissthet om problematikken. Samtidig er det ikke oppdaget spesielle problemer ennå, og flere av etatene har beredskapsplaner klare.

Annonse
Negative trekk
Men AAD er ikke blinde for at det også er en del negative trekk med år 2000-arbeidet i det offentlige.

Holthe pekte blant annet på at det kun er 14 måneder igjen til fristen utløper. Og man vet samtidig at testing ofte er halve jobben. I tillegg vet man at hele 40 prosent av de mindre etatene (færre enn 500 ansatte) ennå ikke er kommet i gang.

Ikke for sent
AADs rådgiver tror ikke det er for sent å gjøre noe med problematikken hvis man ikke er kommet i gang.

– Det kritiske er behovet for personalressurser, både arbeidskraft og kompetanse. 50 prosent av de offentlige etatene i Gallups undersøkelse sier de har et ytterligere behov for kompetanse. Markedet er ikke støvsugd som enkelte medier hevder, men det er stramt, sier Holthe.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse