Annonse


Farvel til lærerne?

Programmet, utviklet av Peter Foltz og Thomas Landauer, kalles Intelligent Essay Assessor og tar i bruk en statistisk teknikk som teller nøkkelbegreper og sammenligner latente strukturer og ordmønstre i tekstene, skriver Wired News.

Nøkkelbegreper
Programmet forholder seg til nøkkelbegreper innenfor et gitt tema. Disse skal finnes i teksten og programmet baserer vurderingen på hvor mange av disse nøkkelbegrepene som brukes og hva slags strukturelle mønstre de brukes innenfor.

For å få en oppgave vurdert leverer studenten inn en tekst online. Teksten kommer tilbake med karakter i løpet av sekunder. Karakteren blir begrunnet, og hvis besvarelsen ikke er tilfredsstillende, foreslår programmet hjelp til å skrive en ny besvarelse eller ytterligere læremidler som kan konsulteres over Internett.

Lærer selv
Det mest utrolige er at programmet oppdaterer seg selv. Forutsetningen er at programmet har adgang til lærebøkene.

Annonse
I prinsippet kan Intelligent Essay Assessor tilegne seg kunnskap om et hvilket som helst tema, men foreløpig er det kun oppgaver innen emnene historie, psykologi og medisin som kan vurderes.

Må ha mennesker
Oppfinnerne hevder at de ikke har til hensikt å erstatte lærerne med maskiner. Programmet er ute av stand til å vurdere skjønnlitterære, eller kreative tekster. Det ser for eksempel ikke forskjell på setningene ”Engelskmennene bombet de tyske byene” og Tyskerne bombet de engelske byene”.

Disse to setningene ville bli forstått som identiske og vurdert nøyaktig likt. Det er med andre ord behov for tenkende lærere, datamaskiner kan fremdeles ikke gjøre menneskene overflødige.

En demonstrasjon finnes på: maude.nmsu.edu/essay/sample-essay.html

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse