Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor blir kritisert

TELEGRAM: Samferdselsminister Odd Einar Dørum stoppet fusjonsforhandlingene mellom Telia og Telenor. Dette burde ha ført til at Telenor krevde generalforsamling, mener Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen mener det er på sin plass å begrense statsrådens muligheter til å sende ut signaler ”under-hånden”, skriver Dagens Næringsliv.

Kritisert
Fra Riksrevisjonens hold heter det at det er ”Riksrevisjonens oppfatning at et styre bør kreve at generalforsamling holdes om det oppfatter utsagn fra statsråd som myndighetsutøvende, det vil si noe som styret må handle etter, selv om det ikke er enig i utsagnet.”

Stikkord: Mobil