Annonse


Slutt for NMT 900

For NMT 450 er situasjonen en annen. NMT 450 vil sannsynligvis overleve etter 2003.

Evalueres fortløpende
– Dette er i tråd med hva vi har ønsket. Det har jo hele tiden vært en diskusjon om fremtiden til NMT 900. NMT 450 skal vi se nærmere på om tre år, men dette er et godt geografisk utbygd system som virker meget bra blant annet langs kysten. Og satellittsystemet Iridium er nok fortsatt for dyrt da, sier Elisabeth Hegg Gjølme i Telenor til ITavisen.

Selv om GSM og Iridium kaprer kunder, så går det trolig mot at NMT 450 overlever. Men Telenor vil se nærmere på behovet de kommende tre årene.