Annonse


Satser hardt på tele

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) er Norges nest største kraftleverandør til privat- og bedriftskunder, og landets fjerde største kraftprodusent.

Bruker penger
ElTele Vest har i år brukt 30 millioner kroner på å bygge ut et nett for å tilby bredbåndstjenester/ATM, digitale samband, telehotell, drift, samt Internett og webløsninger

BBK skal kjøpe 33,3 prosent av aksjene i ElTele Vest, og har opsjon på å utvide aksjeposten til 54 prosent. ElTele Vest er i dag eid av Haugaland Kraft og Sunnhordland Kraftlag.

Et regionalt alternativ
ElTele gruppen består av fem enheter i Norge, som har hver sin region. To nye regioner er også under etablering.

– ElTele-gruppen ønsker å fremstå som en alternativ teleoperatør med en desentralisert eierstruktur der de regionale ElTele-selskapene er eid av de regionale televerkene, heter det i en melding fra adm. direktør Ivar Erstad i ElTele Vest.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse