Annonse


Genial løsning for intranett

WebOffice er en brukervennlig intranettpakke som vil koste 45.000 kroner i året for en bedrift med 50 ansatte. Legger du til 5.000 i faste avgifter har du tilgang til tjenester fra Telepost Communications. Prisene på konferansetjenestene til Telepost ligger 30 prosent under Telenors.

Integrasjon
Torsdag deltok vi på en virtuell pressekonferanse organisert via WebOffice. Samtalene til et utvalg journalister ble satt opp via Teleposts konferansesystem.

Hos Telepost har man samtidig tilgang til et meldingssenter og et presentasjonsområde. Også dette er integrert med WebOffice i en helhetlig løsning.

Annonse
Samarbeidsavtalen omfatter Norge, og produktet vil ha spesiell interesse for eksisterende og potensielle extranett-kunder – eller alternativt som en utvidelse av en intranettløsning.

Direkte oppsett
Om du ønsker å sette opp en telefonkonferanse kan du gjøre dette direkte fra registeret i WebOffice, som også tillater gruppering av ulike kontakter.

I tillegg kan du dele dokumenter, kjøre PowerPoint-presentasjoner og bruke et felles meldingssenter for faks, e-post og talepost. WebCom har i dag omtrent 40 bedrifter som kunder.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse