Annonse


Klager på telepriser

– Tele Danmark og Telestyrelsen er langt på vei enige om hvilke kostnader som skal regnes med i samtrafikkprisene og hvordan de omkostningsbaserte prisene skal beregnes, sier administrerende direktør Henning Dyremose i en pressemelding.

Prinsippiell anke
– Når vi likevel finner det nødvendig å anke, er det av prinsipielle årsaker. Det er jo snakk om en ny lov som Teleklagenemda ikke har tolket tidligere. Og etter vår vurdering har vi beregnet samtrafikkprisene på et korrekt grunnlag, sier Dyremose.

Samtrafikkprisene er prisene som andre tilbydere betaler for å levere trafikk fra deres eget nett til kunder i Tele Danmarks nett.