Annonse


Ingen sak mot Global Money Games

Magne Ege Dahl fikk et brev fra avviklingsstyret i Global Money Games 6. oktober. I brevet ble det opplyst at rettighetene til blant annet domenenavn og programvare skulle bli solgt. Dahl mente at han hadde rett til programvaren, siden han stadig var eieren av børsspillet, skriver Nettavisen.

Fikk beskjed
Du kan dermed tro han ble forundret da han fredag fikk vite at programvaren var solgt allerede. Dermed måtte dommerfullmektig Wilhelm Blikstad i Oslo Namsrett slå fast at dette ikke var noen sak som skulle føres i hans lokaler.

Dahl hevder at han aldri har forstått at programvaren var solgt. Mens Arne Os, som er styreformann i bobleselskapet, viste til et brev skrevet i juni. Der kommer det frem at Simon Yuen garanterte for kjøp, dersom avviklingsstyret ikke fant andre kjøpere.

Yuen sitter altså på programvaren som Dahl vil ha. Global Money Games avviser alle krav fra Dahl. Mens Dahl mener han bare har solgt råderetten, og ikke eierskapet av konseptet.

Annonse


Local Money Games
Global Money Games – som nå er under avvikling – bør kanskje huskes som Local Money Games. Særlig globalt ble jo aldri spillet som skulle sikre investorene gylden alderdom og tykke lommebøker. Det noe optimistiske anslaget om at 34.000 mennesker skulle spille hver dag skulle føre til lyse tider. Men sjelden har så store optimister tatt så stor feil.

Selskapet ble i sin tid verdsatt til ufattelige 630 millioner kroner i gråmarkedet. Bare en smule overvurdert.