Annonse


Ny storfabrikk fra Bosch

Det er hevet over enhver tvil at Bosch mener alvor med sin satsing på mobilmarkedet etter at de har investert 441 millioner kroner på den nye fabrikken.

Venter vekst
I år har Bosch levert til sammen 2 millioner GSM- og DECT-telefoner. Verdensmarkedet på mobiltelefoner i år er på om lag 70 millioner enheter.

– Vi forventer en årlig vekst i mobiltelefonimarkedet på om lag 30 prosent framover, sier Werner Andexser som kan imøtese stor vekst på det tyske hjemmemarkedet pluss en kraftig vekst utenfor Europa.

Smart trekk
Trådløse telefoner produseres nå kun i Tyskland, noe som kanskje ikke har vært så heldig. Telefonene har ifølge vår test svakheter som de gamle Dancall-telefonene ikke hadde. Derimot er deres GSM-telefoner meget sterke.

Annonse


Satsingen i Danmark synes derfor å ha vært vel gjennomtenkt. Siden starten av 1998 er antall ansatte økt fra vel 600 til om lag 1.400 personer.

Forsker mye
Ålborg Universitet er en sikker leverandør av høyt kvalifiserte utviklere og Bosch satser enormt på utviklingssiden. Konsernet brukte 6 prosent av salgsinntektene sine på FoU i fjor.

Bosch er representert i hele 132 land og er involvert i 40 joint venture-selskaper over hele verden.