Hoff, PerMorten

Annonse


LO og NHO mister makt?

Hoff, PerMorten

– I informasjonssamfunnet, som er i ferd med å overta, setter den ansatte premissene, sier Hoff som stiller spørsmålstegn ved om man trenger LO og fagbevegelsen når de ansatte ikke vil ha tariffestede avtaler. Han ser ingen grobunn for fagbevegelsen i overskuelig framtid innen IT.

Hurtig voksende sektor
KDL organiserer 200 medlemsbedrifter med en samlet omsetning i Norge på 40 milliarder. Alt fra de store selskapene som Microsoft, IBM og Canon til de små bedriftene med bare et par ansatte er representert i medlemsmassen.

– Totalt har disse bedriftene omtrent 50.000 medarbeidere, og bare en liten minoritet er fagorganiserte, sier Hoff.

Annonse
Prinsippfaste
Heller ikke arbeidsgiverne har noe brennende ønske om å bli medlem i Næringslivets Hovedorganisasjon, om vi skal tro Hoff. Flere av selskapene i KDL er internasjonalt eide og ønsker nærmest av prinsipp å være uavhengige.

– Ved å være en uavhengig interesseorganisasjon i en mektig bransje slipper KDL dessuten å konkurrere om oppmerksomheten med andre arbeidsgiverorganisasjoner, mener Hoff.

Ikke fritak
Han understreker imidlertid at uavhengighet ikke betyr fritak fra gjeldende lover og regler. Norsk lov, inklusive Arbeidsmiljøloven, skal gjelde i IT-bransjen som alle andre steder.

Det Hoff derimot mener er at vi kan klare oss uten hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet, trepartssamarbeidet og sentrale forhandlinger etter dagens LO/NHO-modell.

Større forskjeller
Lokale forhandlinger innen hver enkelt bedrift, eller til og med individuelle forhandlinger, er det systemet som best passer IT-bransjens behov, mener Hoff.

Individuelle forhandlinger vil gi større lønnsforskjeller, medgir han, men sier også at lønn sammen med opsjonsavtaler er et av virkemidlene bedriftene i IT-bransjen har for å beholde sine ledere og nøkkelmedarbeidere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse