Annonse


Ingen organisering innen IT

– En slik utvikling er verken den enkelte arbeidstaker, fagbevegelsen, eller norsk økonomi og konkurranseevne tjent med. Den faglige situasjonen innenfor IT-bransjen er et faresignal LO bør ta meget alvorlig, sier forbundssekretær Roar Gundersen i Tele- og Dataforbundet til Telecom Revy.

Organisering i IT-bransjen
Tele- og Dataforbundet vil i fremtiden satse sterkt på å få større faglig organisering i IT-bransjen. Gundersen innrømmer at fagbevegelsen til nå ikke har slått igjennom i IT-bransjen.

IBM Norge er et av få selskap som har en høy prosent fagorganiserte. 500 av ca 1.600 ansatte er medlemmer i Tele- og Dataforbundet og YS. Tele- og Dataforbundet har faktisk 15.000 medlemmer – de fleste innenfor Telenor systemet.

Veldig få
Kontor og datateknisk Landsforening, en interesseorganisasjon for IT-bransjen organiserer bedrifter som sysselsetter 50.000 arbeidstakere. Kun en liten prosent av disse er fagorganisert.

Annonse
Det tilsvarende tallet i Teknologibedriftenes Landsforening – Informasjonsteknologinæringens Forening er 12.000 medarbeidere. Fra NHO får vi opplyst at bare 203 av disse er medlem i noen faglig organisasjon.

Gir fornuftig vekst
Økt organisering innenfor bransjen vil bidra til å legge forholdene til rette for en fornuftig vekst og skape tryggere arbeidsplasser.

– Et samarbeid mellom bransjen og fagbevegelsen kunne bidratt til en nasjonal lønnsdannelse og sunnere forhold innad i IT-bransjen. Ingen kan forsikre seg mot at det ikke oppstår situasjoner der det er godt å ha fagbevegelsen i ryggen, understreker Gundersen.

Opsjonsavtaler
Fagbevegelsen er dessuten usikre på hva opsjoner betyr for den enkelte, spesielt hvordan opsjonsavtaler ses i forhold til lønnsavtalen for øvrig. For selv med opsjonsavtale er den ansatte fremdeles ansatt, mener Gundersen.

– Dersom opsjonsavtalen fungere som en del av overtidsbetaling, kommer opsjonen som et tillegg til basislønnen eller er den en del av denne, skal vi da forhandle om kronetillegg eller antall opsjoner. Dette er spørsmål som må avklares i forhandlinger, sier Roar Gundersen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse