IBM-logo

Annonse


IBM flykter fra prosjekt

IBM-logoStriden står om erstatningsansvar og 2000-garantier. I Forvaltningsnett står imidlertid døra fortsatt på gløtt.

Vil ikke garantere
– Vi trakk oss onsdag fra Forvaltningsnett fordi vi ikke kan gi garantier for våre underleverandører på 2000-problematikken. Vi driver ikke i forsikringsbransjen, sier informasjonssjef Gry Rohde Nordhus til Itavisen.

Beklager
– Vi beklager om resultatet blir at IBM trekker seg fra samarbeidet i Forvaltningsnett som nå har tegnet avtale med 25 leverandører. IBM har en sterk posisjon på kommunemarkedet, sier avdelingsdirektør Ottar Ostnes i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

– På den andre siden sitter vi igjen med et bredt og konkurransedyktig leverandørspekter på de områder IBM var aktuelle. Hvis IBM forsvinner vil det derfor ikke ha noen dramatiske konsekvenser for Forvaltningsnett. Vi har kun mottatt en muntlig melding om at de har trukket seg, soer Ostnes.

2000-problemet
– IBM har akseptert vår 2000-garanti hva angår deres egne produkter. Sånt sett ville det ikke vært umulig å inngå avtale der hvor underleverandører ikke var inne i bildet. Det andre punktet er at IBM har tatt forbehold når det gjelder generelle erstaningsbestemmelser, særlig når det gjelder forhold som skyldes underleverandører. Vi er ikke villig til å gi IBM andre vilkår enn konkurrerende leverandører har fått, sier Ostnes.

– Svekker prosjektet
Etter det vi har grunn til å tro var det ikke ledelsen i Norge, men IBM sentralt i USA som satte foten ned. Det er åpenbart at dersom resultatet blir at IBM Global Services forblir ute i kulden, svekker det hele Forvaltningsnett-prosjektet kraftig.

– Jeg ser det slett ikke som noen bra ting at en konkurrent som IBM trekker seg ut av Forvaltningsnett. Tvert om det vil også skade oss andre som er leverandører til Forvaltningsnett, sier prosjektleder Jan-Erik Gullheim i Telenor Bedrift.

Sammen med Merkantildata er Telenor Bedrift eneste leverandør som er inne på alle de seks leveranseområdene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse