Annonse


Vil koste også etter år 2000

– Det er først når vi runder år 2000 og er ferdige med å oppgradere PC-ene og programvaren, samt har implementert Euro, at vi kommer til å se en eksplosjon i etterspørselen av IT-utstyr og IT-løsninger, sier Lawrie til Aftenposten.

En ny tidsalder
– Vi vil gå inn i en helt ny tidsalder karakterisert som informasjonsalderen. Dermed vil nettverket bli det bærende element for utveksling av informasjon, enten det er på arbeidet, i bilen eller på skolen, sier IBM-sjefen og fortsetter:

– Bruken av informasjon kommer til å endre seg, og det vil få andre konsekvenser for de produkter og tjenester som tilbys i dag. Alle brukere av IT- vil stille andre krav til leverandørene, sier Lawrie.

Men håndholdt
Utstyr som lomme-PC vil bli mer populært, hevder IBM-mannen. Og de håndholdte dingsene vil i større grad bli knyttet opp mot bedriftenes nettverk og Internett.