Deskill

Annonse


Sterkt av Telenor

Deskill

Konsernet hadde driftsinntekter på 20.697 millioner kroner etter tredje kvartal 1998, og dette er en økning på tolv prosent i forhold til samme periode i fjor.

Forventer vekst
Resultatet før skatt ble på hyggelige 1.963 millioner kroner, noe som er 324 millioner kroner bedre målt mot den samme perioden i 1997.

– Fortsatt sterk vekst i markedet for tjenester basert på nett, inkludert satellittvirksomhet og mobiltelefoni, bidrar til økte driftsinntekter. Vi forventer at vekst i trafikken vil fortsette ut året og inn i 1999, sier konserndirektør for økonomi og finans Torstein Moland i en pressemelding.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse