Annonse


Ericsson frykter kutt

Det er adm. direktør Gunnar Fredrikson i Kongsberg Ericsson Communications som sier dette til avisen Dagens Næringsliv.

Radio og basestasjon
Kongsberg Ericsson Communications har deltatt i et utviklingsprosjekt som har skaffet forsvaret en bærbar digital radio kalt MMR.

Denne radioen sørger for sikker kommunikasjon i felten, samtidig som hvert enkelt apparat fungerer som en basestasjon for de andre radioene ute i felten. Dette øker rekkevidden.

Ny håndholdt telefon
Det er neste generasjon av utviklingsprosjektet som nå trues, nemlig utviklingen av en lett feltradio (LFR). Dette er en lettere type håndholdt telefon, i motsetning til MMR-radioen som fyller en liten ryggsekk.

Annonse
Fredrikson frykter det bebudede kuttet i forsvarets budsjett, og mener at bevilgningene til forsvaret gjør det helt uklart hvor prosjektet nå står.

– Uten en avklaring i løpet av året, står vi i fare for å måtte kutte den videre utviklingen, og kompetansen innen dette feltet i Norge vil forvitre, sier Fredrikson til Dagens Næringsliv.

Kan stoppe eksport
Radioene har hele tiden vært sett på som et mulig stort eksportprodukt for norsk industri. Forutsetningen for å ha et produkt for verdensmarkedet er imidlertid at det norske forsvaret er med på utviklingen og kjøper produktene. Dette er nødvendig for å få aksept internasjonalt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse