Annonse


Ikke så supert allikevel

Salget på hjemmemarkedet svikter mest for SuperOffice, og det er spesielt i Norge og Sverige at selskapet har blitt rammet.

Vokser allikevel
Noe av årsaken til det dårlige resultatet skyldes at SuperOffice har sluttet å selge direkte til sluttkunden og har i stedet gått over til forhandlersalg, mener selskapet.

Omsetningen så langt i 1998 har vært på 65.1 millioner kroner og dette er en vekst på 44 prosent sammenliknet med den samme perioden i 1997. Resultatet før skatt endte på 2.82 millioner kroner, skriver Finansavisen.

Kan bli tøft
I følge Kapital Data er det 100.000 som bruker systemer for salgsstøtte i det norske markedet i dag.

SuperOffice sier at selskapet har 50.000 kunder, men PC-Systemer har opplyst at også de skal satse på slike systemer. Kampen kan altså bli tøffere for SuperOffice i fremtiden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse