Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Advokater angriper mobilen

TELEGRAM: Britiske advokater mener nå at produsentene av mobiltelefoner innrømmer at deres telefoner kan være helseskadelige. Dette gjør de erstatningspliktige, hevder de samme advokatene.

Det er den engelske avisen The Independent som skriver dette. Avisen baserer artikkelen sin på patentsøknader og intervjuer med forskere og advokater.

Flere ledende mobiltelefonprodusenter utvikler nytt utstyr, som er ment å redusere farene for skader – som kan spores tilbake til bruk av mobiltelefonene.

«Brukerens helse skades»
Patentsøknadene inneholder formuleringer som at (man ønsker å hindre) «brukerens helse fra å bli skadet», eller at man vil skape «sikre avstander» mellom brukeren og «strålesystemene».

Dermed kan de ikke lenger løpe fra ansvaret om man skal tro advokater ved advokatfirmaet Thompsons som nå forbereder erstatningssaker mot flere av de store produsentene av mobiltelefoner.

Mobilprodusentene avviser
Produsentene på sin side er ikke villige til å innrømme annet en at patentsøknadene kunne vært bedre formulert. Men man kan altså godt si at patentsøknadene gir økt risiko – for produsentene.

Stikkord: Mobil