Annonse


Jenter like flinke som gutta

Problemet er at programvaren lages på en måte som favoriserer guttene, noe som gjør at det annet kjønn mister interessen, skriver BBC News.

Jenter flinkere på skolen
Jenter mellom 11 og 12 år er som regel flinkere på skolen enn gutter på samme alderstrinn. At guttene er bedre til å tilegne seg bruken av data virker derfor usannsynlig om man legger denne trenden til grunn.

Enklere med bamser
Forskerne satte derfor gutter og jenter på rette alderstrinn til å løse et logisk problem ved hjelp av ”lek og lær”- programvare. Da programvaren brukte konger og pirater, bruk av skip og fly til illustrering var det helt tydelig at guttene sto for den beste innsatsen.

Men straks illustrasjonene ble endret til teddybjørner, ponnier og en ballongferd forandret bildet fullstendig karakter. Da gjennomførte guttene og jentene testen like bra – jentene sogar et hakk eller to foran guttene!

Annonse
Forskerne slår fast at alle regner med at guttene er flinkest til data og dermed forsterkes tanken om dette mønsteret som altså ikke har noen rot i virkeligheten.

Utfordring
Forskerne mener dermed at programvareindustrien har fått en viktig utfordring, nemlig å produsere nøytral programvare for barn slik at jenter og gutter har like muligheter til å bli trygge på teknologien.

Undersøkelsen er gjennomført av Bournemouth University, The Open University og University of Herefordshire.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse