Annonse


Bygger PC av atomer

– En verdensrekord i lite format, heter det i en usedvanlig beskjeden melding fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

– Vi har passert IBM når det gjelder å utvikle verdens minste enhet på en datamaskin, heter det videre i meldingen.

Gjenskapt det digitale
Hva forskerne ved Senteret for mikroelektronikk ved DTU har gjort er i korthet å få et oksygenatom til å virke som en kontakt, det vil si at det avgir to verdier. Disse kan få verdiene 0 og 1, og da snakker man plutselig det språket som alle datamaskiner har felles.

Dersom det er mulig å bruke teknologien i praksis hevder DTU at en klan få et gjennombrudd i lagringsteknologi – “en liten atombasert brikke kan romme den samme mengde data som en million CD-ROM-plater.

IBMs forsøk
IBM har tidligere lykkes i å få et atom til å oppføre seg på samme måte. Men de brukte et atom av en sjelden gass, og det var nedkjølt til minus 273 grader.

– Den danske metode tar mindre plass enn IBM’s, men viktigst er det, at den er et langt mere realistisk utgangspunkt for fremtidens produksjon av atom-datamaskiner, melder DTU.

Samtidig meldes det at en ikke venter praktisk bruk av teknologien på flere tiår.