Annonse


Vil stanse piratkopiering

Business Software Alliance (BSA) hevder at så mye som 46 prosent av all programvare som brukes i norske bedrifter er piratkopiert.

– Vi forventer at norske bedrifter rydder opp, sier Kristian Sneltvedt, som er formann i BSA Norge.

Skal testes
Og for å legge litt ekstra press på norske bedrifter skal BSA sende ut et rekommandert brev til nesten 10.000 bedriftsledere. Det er i første omgang små og mellomstore bedrifter som får brevet.

I brevet blir administrerende direktør bedt om å svare på noen spørsmål i den såkalte ”To minutters-testen”. Denne skal kartlegge om bedriften har oversikt over lisensene.

Annonse


Oppmunterer til tysting
BSA har i den siste tiden rettet erstatningskrav mot flere kommuner, og flere av dem har innrømmet ulovlig bruk av programvare. BSA får også inn en del tips på sin ”tystetelefon”, og har fortsatt mange saker under etterforskning.

– Nå må norske bedriftsledere innse at piratkopiering er et omfattende problem i næringslivet, sier Sneltvedt i en pressemelding.