2000

Annonse


År 2000 åpner lommebøker

2000

Det formidable budsjettet ble vedtatt i forrige uke, og omfatter også en lov som krever at USA tilpasser systemene sine. Dessuten heter det at USA må trappe opp arbeidet for å få løst tilpasningen i god til før 2000.

Landets sikkerhet
Beløpet som nå er vedtatt er på 3,4 milliarder dollar, og det innebærer en forsterkning av det tidligere år 2000-budsjettet hos myndighetene.

Man regner med at en tredjedel av budsjettet vil bli brukt på militære systemer og hos sivile myndigheter som jobber med landets sikkerhet, skriver Computer Sweden.

Annonse
Ikke bra nok
Budsjettet sees som et signal på at år 2000-problematikken er en sak med høy prioritet for øyeblikket. Alle er allikevel ikke like fornøyde:

– Beløpet er for lavt og myndighetenes tidsplaner er alt for optimistiske, sier den republikanske politikeren Constance Morella.

Klart i mars
Systemene til de amerikanske myndigheter skal være klargjort for år 2000 i mars neste år. Det har Senatet bestemt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse