Annonse


Irland satser på e-handel

Irland har satset hardt på å trekke til seg bedrifter i elektronikkbransjen, og flere amerikanske konsern har etablert europeiske hovedkvarter i Irland. Dette gjelder blant annet Microsoft og Intel.

Utdanning
Irland har også satset på å utdanne kvalifisert arbeidskraft innen IT. Det å få fart på Internett-handelen er et ledd i strategien for å bli sentral når det gjelder europeisk IT.

Senker prisene
Mary O’Rourke, irsk minister med ansvar for offentlig næringsvirksomhet, sa på et møte i det amerikanske handelskammeret i Dublin at Irland vil satse på elektronisk handel, og at et skritt for å gjøre dette vil være å senke prisene for bruk av Internett.

– Jeg er overbevist om at dette vil øke bruken av Internett både for næringsliv og privatkunder, sa O’Rourke i følge Bloomberg News.

Annonse


Må akseptere tap
O’Rourke mener at en viktig årsak til at USA har kommet lengre enn Europa når det gjelder elektronisk handel er den rimelige tilgangen til nettet. Hun tilføyde at det var så viktig å utvikle Internett som en handelskanal at teleselskapene må tåle en liten nedgang i omsetningen.

Det største irske teleselskapet – Telecom Eireann – er delvis eid av staten. Nederlandske Royal PTT og svenske Telia eier 20 prosent av aksjene i selskapet.