Annonse


Små aktører vinner på nett

De store selskapene har for mye gammel teknologi til at de kan følge med på den raske utviklingen som skjer på nettet. Dette skriver Aftenposten og viser til en rapport utarbeidet av analyseselskapet Gartner Group.

Ny teknologi gir ny ledelse
Historien viser at den markedsledende aktøren ikke alltid beholder sin posisjon når det kommer ny teknologi på markedet.

De små og nye aktørene omstiller seg raskere i forhold til utviklingen på nettet og konkurrerer på pris for å øke etterspørselen til sine tjenester. Dette gjør det vanskelig for de store selskapene. Deres mulighet kan ligge i å slå seg sammen med en Internett-aktør.

Godt eksempel
Norske SOL eies av Schibsted og Telenor i fellesskap gir for eksempel et underskudd på 160 millioner for 1998.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse